ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 百家乐网页游戏:至诚教务网请假系ç»?/title> <meta name="keywords" content="百家乐网页游戏," /> <meta name="description" content="百家乐网页游戏:至诚教务网请假系ç»?å…?ç¯?è¯?å?ç”?è¯?å?- 福州大学至诚学院附件1:福州大学至诚学院教职工请假申请单————————————————————————————————————————福州大学至诚学院教职工请假申请单学生网ä¸? /> <link rel="canonical" href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565547.html"/> <link href="//www.bo6x.com.cn/statics/css/content.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="ad_top"></div> <div class="link_path"><a href="//www.bo6x.com.cn/" title="百家乐qq">百家乐qq</a><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/" class="lanmu"> 申请ä¹?/a><a href="//www.bo6x.com.cn/" title="百家乐qq">百家乐qq</a><span class="gvlj"> > </span><a href="//www.bo6x.com.cn/fanwendaquan/">范文大全</a> > <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/">申请ä¹?/a> > 正文 > </div> <div class="area pt10 clearfix"> <div class="ad_nav"></div> <div class="w690 l"> <div class="ad_content_top"></div> <div class="article"> <h1>百家乐网页游戏:至诚教务网请假系ç»?span id="imageplus-nopic-icon"></span></h1> <div class="article_info clearfix"> <span class="gvlj">2016-12-16 09:52:04</span> <span class="gvlj">编辑ï¼?a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/">申请ä¹?/a></span> <span class="gvlj"> 浏览:<span id="hits"></span></span> <span class="phone"> <a target="_blank">手机ç‰?/a> </span> </div> <div class="txt"> <div class="viewad"></div> <div class="blank1"></div> <div class="viewad2"></div> <p> <a href="//www.bo6x.com.cn/">百家乐qq</a> www.bo6x.com.cn  下文是关于至诚教务网请假系统相关内容,希望对你有一定的帮助ï¼?/p> <p> <p align=center><h3 style="color:red;">至诚教务网请假系统【一ã€?è¯?å?ç”?è¯?å?- 福州大学至诚学院</h3></p> <p>附件1ï¼?/p> <p>福州大学至诚学院教职工请假申请单</p> <p>———————————————————————————————————————â€?/p> <p>福州大学至诚学院教职工请假申请单</p><p align=center><h3 style="color:red;">至诚教务网请假系统【二ã€?学生网上请假系统使用说明ä¹?/h3></p> <p>附件ï¼?</p> <p>学生网上请假系统使用说明</p> <p>一、系统用户分四个级别ï¼?/p> <p>学生用户、辅导员用户、系级别用户、学生处审批用户ã€?/p> <p>1、学生用户权限:上网请假申请提交和取消权限ã€?/p> <p>2、辅导员用户权限:管理权限内班级所有学生的请假审批和销假ã€?/p> <p>3、系级别用户权限:添加或删除辅导员用户,管理本系所有学生的请假审批和销假ã€?/p> <p>4、学生处审批用户:添加或删除系级别用户,管理全院所有学生的请假审批和销假ã€?/p> <img src='//www.lowgou.com/upload/img/9deI0IRKmdCw3hfPpivZMpDtZcsNtu1dp3RoWD8MUU4aFMjtPDosZVGUIJnA6yDkcLHH.jpg' alt="www.fz173.com_至诚教务网请假系统ã€?> <p>二、系级别用户添加辅导员用户步骤:www.fz173.com_至诚教务网请假系统ã€?/p> <p>ç•?/p> <p>三、学生网上请假具体步éª?/p> <p>第一步:学生登陆网上申请系统,用户名和密码与登陆教务系统的用户名和密码一致ã€?/p> <p>登录网址<p>(图一ï¼?/p> <p>输入与教务系统一致的用户名和密码点击登录,进入界面后点击左上角“在线请假”,再点击“请假申请”后如下图显示:</p> <p>(图七)</p> <p>在这里可以输入“请假类别、请假起止时间、联系电话和请假事由”等,请假天数是自动生成。填写完申请后点击“保存”,将会弹出如下图:www.fz173.com_至诚教务网请假系统ã€?/p> <p>(图八)</p> <p>点击“确定”后自动返回“我的假条”界面,如下图所示:</p> <p>(图九)</p> <p>看到此界面后学生请假申请成功ã€?/p> <p>第二步:辅导员用户审批ã€?/p> <p>登录网址<p>进入后左上角“在线请假”下有一功能建“请假审批”,如下图:</p> <p>(图十)</p> <p>上面审批状态为“待审批”时,显示学生请假申请信息。点击“详细”可查看学生请假具体信息ï¼?/p> <p>(图十一ï¼?/p> <p>查看无误后点“返回”按钮,返回图十,在“选择”下点击方框后出现如图十二所示“√”后,点击下方“审批通过”按钮后自动弹出图十三后,点击确定ã€?/p> <p>(图十二ï¼? (图十三ï¼?/p> <p>这时系统自动返回图十界面,在审批状态中选择“审批通过”即可显示刚才审批的学生假条ã€?/p> <p>注:学生请假时间三天以内(含三天)的到此即可ã€?/p> <p>第三步:系级用户审批ã€?/p> <p>系级用户审批步骤与第二步相同ã€?/p> <p>注:学生请假时间七天以内(含七天)的到此即可ã€?/p> <p>第四步:学生处用户审æ‰?/p> <p>步骤略„„ã€?/p> <p>注:学生请假七天以上的需要到学生处审批ã€?/p> <p>四、学生网上销假具体步骤www.fz173.com_至诚教务网请假系统ã€?/p> <p>第一步:辅导员用户审批ã€?/p> <p>学生返校后必须先向辅导员报到,辅导员登陆系统后进入图十界面后,在“审批状态”中选择“待销假”,系统将显示需要销假学生的请假信息。操作步骤同图十二,选中需销假学生的信息后点击下方“销假”,弹出对话框后点“确定”。学生销假成功,此时在“审批状态”中选择“已销假”可以查看学生销假信息ã€?/p> <p>第二步:系级用户审批ã€?/p> <p>学生请假时间在七天以内(含七天)的还需再向系领导报到,销假操作步骤同上ã€?/p> <p>第三步:学生处用户审æ‰?/p> <p>学生请假七天以上的需向学生处报到,报到时携带学生证。操作步骤略„„ã€?/p> <p>五、系统维护功èƒ?ç•?/p> <p>学生网上请假系统是由招生就业处工作人员在为期半年的业余时间自我研发的,因此在首次使用时会有很多不足之处,希望各级用户多提宝贵意见,我们将会不断完善系统的科学性、实用性。联系人:王永红、赵ç?邮箱ï¼?a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="acd4d6dfd5dbd5c4ec9d9a9f82cfc3c1">[email protected]</a> ã€?a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="1a60727b75232323797b745a2b282c34797577">[email protected]</a>;电话ï¼?048925.</p><p align=center><h3 style="color:red;">至诚教务网请假系统【三ã€?专业 - 福州大学至诚学院教务éƒ?/h3></p> <p>福州大学至诚学院学位课程认定è¡?/p> <p align=center><h3 style="color:red;">至诚教务网请假系统【四ã€?专业福州大学至诚学院教务éƒ?/h3></p> <p>福州大学至诚学院学位课程认定è¡?/p> </p></p> </div> <ul class="tuijian"> </ul> <div class="hot_page"> <div class="pager clearfix"></div> <div class="hao_page"> <b style="font-size:14px">下页更精彩:</b><u><b>1</b></u> <a target="_blank" href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565573.html">2</a> <a target="_blank" href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/">下一é¡?/a> </div> </div> <div class="ad_content"></div> <div class="ad_content"></div> <div class="article_links"> <strong style="float: left">上一篇:<a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565486.html">美国大学双录取哪家好</a> </strong> <strong style="float: right">下一篇:<a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565573.html">美国留学金融专业十大名校</a> </strong></div> <div class="article_related"> <h3>相关文章推荐</h3> <ul class="txtlist pt5 clearfix"> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566083.html" target="_blank">民政局三级贫困证明是什ä¹?/a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566018.html" target="_blank">泰国易三仓大学研究生</a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565914.html" target="_blank">留学意大利艺术留学毕业难å?/a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565899.html" target="_blank">珠海护照网上预约</a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565882.html" target="_blank">泰国签证表格</a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565805.html" target="_blank">河南高考准考证号解é‡?/a><em>2016-12-16</em></li> </ul> </div> <div class="article_related like"> <h3>你可能兴趣的文章</h3> <ul class="txtlist pt5 clearfix"> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565702.html" target="_blank">申请加拿大麦吉尔大学要看托福è¿?..</a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565670.html" target="_blank">澳大利亚打工度假ç­?费用</a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565656.html" target="_blank">浙江二建网上变更申请</a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565607.html" target="_blank">纽约理工学院研究ç”?/a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565605.html" target="_blank">美国永久居民可以申请未婚å?/a><em>2016-12-16</em></li> <li class="gvlj"> <a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565573.html" target="_blank">美国留学金融专业十大名校</a><em>2016-12-16</em></li> </ul> </div> <div class="ad_content"></div> <div class="hd_bbs"> <div class="title"><code>网友评论</code></div> <div class="ds-thread" data-thread-key="content_24-565547-1" data-title="至诚教务网请假系ç»? data-url="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/565547.html"></div> </div> <div class="ad_mid"></div> </div> </div> <div class="w301 r"> <div class="ad_right"></div> <div class="hot_rank mt10 bd"> <div class="tabnav clearfix"><span class="blue l">热点排行</span></div> <ul class="rank_con clearfix"> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/4491.html" title="关于申请工会经费的请ç¤? target="_blank">关于申请工会经费的请ç¤?/a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/3319.html" title="稳岗补贴的申请如何写" target="_blank">稳岗补贴的申请如何写</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/381963.html" title="事业单位工作人员对涉及本人的考核结果、处分决定等不服的,不可申请复核、提出申è¯? target="_blank">事业单位工作人员对涉及本人的考核结果、处分决</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/419226.html" title="甘肃省教科所官网" target="_blank">甘肃省教科所官网</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/2120.html" title="考勤每日签到表模æ? target="_blank">考勤每日签到表模æ?/a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/441941.html" title="公办教师辞职最新规å®? target="_blank">公办教师辞职最新规å®?/a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/465091.html" title="入团时间查询" target="_blank">入团时间查询</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/425909.html" title="湖南城市学院教务管理系统" target="_blank">湖南城市学院教务管理系统</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/5296.html" title="农业扶持资金申请报告" target="_blank">农业扶持资金申请报告</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/413221.html" title="西联汇款在线查询" target="_blank">西联汇款在线查询</a></li> </ul> </div> <div class="ad_right"> </div> <div class="ad_right"> </div> <div class="hot_rank mt10 bd"> <div class="tabnav clearfix"><span class="blue l">推荐内容</span></div> <ul class="rank_con clearfix"> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566511.html" title="江苏省高校自招条ä»? target="_blank">江苏省高校自招条ä»?/a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566480.html" title="江苏自主招生院校" target="_blank">江苏自主招生院校</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566397.html" title="澳洲签证新政ç­? target="_blank">澳洲签证新政ç­?/a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566363.html" title="江西省招é£? target="_blank">江西省招é£?/a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566361.html" title="申请奖学金的的个人事迹怎么写?" target="_blank">申请奖学金的的个人事迹怎么写?</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566237.html" title="澳洲留学动机ä¿? target="_blank">澳洲留学动机ä¿?/a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566169.html" title="湖州护照办理网上预约" target="_blank">湖州护照办理网上预约</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566138.html" title="自考本科留å­?英国" target="_blank">自考本科留å­?英国</a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566135.html" title="美国留学一年费用多å°? target="_blank">美国留学一年费用多å°?/a></li> <li class="gvlj"><a href="//www.bo6x.com.cn/shenqingshu/566099.html" title="班委竞选申请表" target="_blank">班委竞选申请表</a></li> </ul> </div> <div class="ad_right"> </div> <div class="ad_right"> </div> </div> </div> <div class="ad_foot"></div> <div class="foot"> <div class="ad_foot2"></div> <p class="botnav"> <a rel="nofollow" href="//www.bo6x.com.cn/about/" target="_blank">关于我们</a><span class="gvlj">|</span><a rel="nofollow" href="//www.bo6x.com.cn/about/contact.html" target="_blank">联系我们</a><span class="gvlj">|</span><a rel="nofollow" href="//www.bo6x.com.cn/about/faq.html" target="_blank">常见问题</a><span class="gvlj">|</span><a rel="nofollow" href="//www.bo6x.com.cn/about/agreement.html" target="_blank">会员协议</a><span class="gvlj">|</span><a rel="nofollow" href="//www.bo6x.com.cn/about/statement.html" target="_blank">法律声明</a><span class="gvlj">|</span><a rel="nofollow" href="//www.bo6x.com.cn/about/links.html" target="_blank">友情链接</a> </p><p style="display: none;"></p> <p></p> <p class="copyright"><a href="//www.bo6x.com.cn/" title="百家乐qq">百家乐qq</a> Copyright<font face="Arial"></font> 2008-2016 <a href="//www.bo6x.com.cn/">范文网在çº?/a> 百家乐qq www.bo6x.com.cn </p> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.fmgbo.tw" target="_blank">723</a>| <a href="//www.jpsew.tw" target="_blank">950</a>| <a href="//www.lbuml.tw" target="_blank">695</a>| <a href="//www.wjhxw.tw" target="_blank">748</a>| <a href="//www.wuzzo.tw" target="_blank">409</a>| <a href="//www.ihzpq.tw" target="_blank">388</a>| <a href="//www.feuxl.tw" target="_blank">546</a>| <a href="//www.garob.tw" target="_blank">529</a>| <a href="//www.ojsty.tw" target="_blank">549</a>| <a href="//www.ujowq.tw" target="_blank">217</a>| </body> </html>